برنامه تلاوت قرآن ماه مبارك رمضان ١٤٣٠

شهر رمضان الذي انزل فيه  القرآن

(بقره ١٨٥)

برنامه تلاوت قرآن ماه مبارك رمضان ١٤٣٠

خداوند متعال را سپاس مي گوييم كه به ما توفيق درك ماه مبارك رمضان ديگري را عطا كرده است. به شكرانه اين توفيق امسال  نيز قصد داريم برنامه تلاوت يك جزء از قرآن كريم را به گونه اي منسجم تر برگزار كنيم.

اصول:

١ - برنامه تلاوت يك جزء ازقرآن كريم هر شب در منزل يكي از خانواده ها بر طبق جدول زير برگزار خواهد شد.

٢ - شروع برنامه هرشب دقيقا يك ساعت پس از اذان مغرب مي باشد.

٣ - از آنجاييكه قصد بر بهره برداري معنوي از جلسات مي باشد‎ْ،‌برنامه پذيرايي بسيار مختصر و در حد چاي و خرما مي باشد.

٤ - محدوديتي در تقبل ميزباني جلسات وجود ندارد ولي بديهي است از آنجايي كه نظم مهمترين عامل در تداوم جلسات و برنامه ها مي باشد،‌لازم است تا هماهنگي هاي لازم از قبل صورت پذيرد.

٥ - از ميهمانان گرامي تقاضا مي شود قرآن خود را به همراه داشته باشند.

٦ - از خانواده هايي كه به همراه فرزندان خود در اين برنامه شركت مي كنند،‌تقاضا مي شود تا حداكثر تلاش خود را در جهت بهره برداري معنوي فرزندان خود از اين جلسات به كار گيرند.

٧ - در صورت وجود فضاي كافي، برنامه تلاوت آقايان و خانم ها به طور مجزا برگزار خواهد شد.

٨ - مدت اين برنامه دقيقا ٧٥ دقيقه مي باشد.

٩ - لطفا نظرات و پيشنهادات خود را به آدرس Ramezan at LetsMeet dot Ca ارسال فرماييد.

جدول برنامه تلاوت قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف— اوقات شرعي از سايت www.jaffari.org اقتباس شده است

ب— به نظر مي رسد شروع ماه مبارك از شنبه  ٢٢ آگوست  مي باشد. برنامه بر اساس شب ماه رمضان ندوين شده است

شب

ايام هفته

تاريخ

اذان مغرب

ميزبان

 

اول

جمعه

٢١ آگوست

٢٠:٢٨

شفيعي

 

دوم

شنبه

٢٢ آگوست

٢٠:٢٦

خادمي

 

سوم

يكشنبه

٢٣ آگوست

٢٠:٢٥

شيدايي

 

چهارم

دوشنبه

٢٤ آگوست

٢٠:٢٣

اكبري

 

پنجم

سه شنبه

٢٥ آگوست

٢٠:٢١

گودرزي

 

٦

چهارشنبه

٢٦ آگوست

٢٠:٢٠

خادمي

 

٧

پنجشنبه

٢٧ آگوست

٢٠:١٨

دانتاون

Recreation Room

٨

جمعه

٢٨ آگوست

٢٠:١٦

حديدي

Recreation Room

٩

شنبه

٢٩ آگوست

٢٠:١٤

شيدايي

 

١٠

يكشنبه

٣٠ آگوست

٢٠:١٣

شفيعي

 

١١

دوشنبه

٣١ آگوست

٢٠:١٣

خادمي

 

١٢

سه شنبه

١ سپتامبر

٢٠:٠٩

يقطين

با صرف افطار

١٣

چهارشنبه

٢ سپتامبر

٢٠:٠٧

موثقي

 

١٤

پنجشبه

٣ سپتامبر

٢٠:٠٦

يقطين

با صرف افطار

١٥

جمعه

٤ سپتامبر

٢٠:٠٤

يقطين

شروع برنامه از ساعت ٦ بعد از ظهر

با اجراي مولودي و صرف افطار

حضور در مهديه بعد از افطار

١٦

شنبه

٥ سپتامبر

٢٠:٠٢

اكبري خادمي

 

١٧

يكشنبه

٦ سپتامبر

٢٠:٠٠

يقطين

با صرف افطار

١٨

دوشنبه

٧ سپتامبر

١٩:٥٨

گودرزي رودي

 

١٩

سه شنبه

٨ سپتامبر

١٩:٥٧

يقطين

با صرف افطار

٢٠

چهارشنبه

٩ سپتامبر

١٩:٥٥

خادمي

 

٢١

پنجشنبه

١٠ سپتامبر

١٩:٥٣

يقطين

با صرف افطار

٢٢

جمعه

١١ سپتامبر

١٩:٥١

يقطين

با صرف افطار

٢٣

شنبه

١٢ سپتامبر

١٩:٤٩

يقطين

با صرف افطار

٢٤

يكشنبه

١٣ سپتامبر

١٩:٤٨

يقطين

با صرف افطار

٢٥

دوشنبه

١٤ سپتامبر

١٩:٤٦

يقطين

با صرف افطار

٢٦

سه شنبه

١٥ سپتامبر

١٩:٤٤

يقطين

با صرف افطار

٢٧

چهارشنبه

١٦ سپتامبر

١٩:٤٢

يقطين

با صرف افطار

٢٨

پنجشنبه

١٧ سپتامبر

١٩:٤٠

يقطين

با صرف افطار

٢٩

جمعه

١٨ سپتامبر

١٩:٣٨

خادمي

 

٣٠

شنبه

١٩ سپتامبر

١٩:٣٦

يقطين

با صرف افطار